Tuesday, April 5, 2011

pH tanah

pH tanah ialah keasidan atau kealkalian sesuatu tanah. Keasidan wujud kerana kehadiran ion hidrogen. Nilai pH tanah ditentukan oleh kepekatan ion hidrogen.


Pelajar-pelajar ini sedang menjalankan kajian terhadap pH tanah dengan menggunakan Alat Bacaan Meter pH...