Thursday, August 25, 2011

Pemasaran Hasil


Aktiviti-aktiviti pemasaran hasil mengikut urutan :

(a) Mengumpul - meletak hasil ladang yang telah dipungut/petik di satu tempat.

(b) Memproses - kerja yang dilakukan untuk menentukan bentuk akhir hasil yang akan dipasarkan.

(c) Menggred - proses menentukan kumpulan hasil mengikut satu piawaian.

(d) Membungkus - proses memasukkan hasil pertanian dalam satu bekas tertentu seperti kotak, tin, botol atau plastik.

(e) Mengiklan - untuk memperkenalkan produk, mewujudkan pasaran, mencipta/mengekal/memperluas permintaan atau memujuk/mempengaruhi pengguna.

(f) Menyimpan - Untuk mengekalkan kesegaran dan kualiti hasil secara mengurangkan kadar respirasi atau mengurangkan aktiviti metabolisme. Kaedah penyimpanan : sejuk beku, suhu rendah, kawalan kandungan gas.

(g) Menjual - proses urusniaga produk kepada pengguna untuk mendapatkan keuntungan atau memberi kebajikan.Sumber : MGL Sains Pertanian


Wednesday, August 17, 2011