Sunday, March 11, 2012

Kompos Sisa Dapur


Kaedah ini adalah kaedah "kompos beroksigen", iaitu cara semula jadi bahan organik dikitar semula. Melalui kaedah ini, bahan-bahan organik direputkan oleh mikroorganisma dalam keadaan beroksigen.

Kompos ini dapat mengurangkan sampah, mengitar semula bahan organik yang bernilai dan menjimatkan kos pembelian baja untuk tanaman.